ده‌سپێک l مقالات l هه‌واڵ l به‌یاننامه‌ و ڕاگه‌یاندن l سکرتێری گشتی l چاوپێکه‌وتن و وتووێژ l چاند و هونه‌ر l به‌رنامه‌ و په‌یڕه‌و l برنامه‌ و اساسنامه
مقالات فارسی
هفتمین سال فعالیت همراه با عینیت یافتن نگرشها و تحلیلهای سیاسی منطقه ای
اتحادیه دمکراتیک کردستان
20 / 5 / 2012
مبانی تحلیلِ سیاست ها و عملکردهای هر سازمان سیاسی و غیرِ آن اساسنامه و برنامه کاری آن سازمان و سیاست های اتخاذی و اجرایی آن براساس مصوبات رسمی مندرج در اساسنامه و  درج اعلام و بیاننامه های رسمی از جانب آن سازمان می باشد. و آنچه که بعنوان سنجش در میزان واقعگرایی و گرایش به پیشرفتهای عینی همراه با تغییرات جهانی و همچنین سازش و همراهی این تغییرات در نگرش و عمل قرار می گیرد همانا برنامه های کاری و سیاستهای اعلامی و تبلیغی ای است که هر سازمانی به طور رسمی در رفتار و گفتمان به نمایش می گذارد.
"اتحادیه دمکراتیک کردستان" به عنوان سازمانی نوین و پایه گذاری شده در دهه اول قرن بیست و یکم با دارا بودن خصوصیات منحصر بفرد و ویژه در روش و رویکردِ سیاسی خود هماهنگ با موج تغییرات آغاز قرن جدید و درک به واقعیتهای منطقه ای و ملزوم بودن به ایفای نقش مثبت در فضای موجود، از سازه های سیاسی ای است که ساختار تفکراتی خود را براساس موازین موجود در روابط منطقه ای و گفتمان جهانی بنا کرده است و لزوم تغییر نگرش را در قالب های فکری قرن بیستم و سیاه و سفید فرض و قلمداد کردن ساختارِ مراودات جهانی و منطقه ای به تفکرات همه گیر و دمکراسی خواهی واقعی را در اولویات خود داشته و در این راستا نیز گام برداشته است.
با مروری بر اساسنامه حزبی و همچنین مواد انتشاراتی این سازمان به خوبی به این امر مبرهن می توان دست یافت که تاکید بر تلاش برای فرهنگ سازی دمکراتیک در جامعه بر مبنای تمدن دمکراتیک و با نقش محوری جوانگرایی و اهمیت به طبقات مختلف اجتماعی و جنسیتی معیار مهمی در سنجش نگرشها و ایده های ساختاری این سازمان مدرن می باشد. و همراستا برای احقاق حقوق ملی ملتمان خواستار بازاندیشی در نگرشهای ناسیونالیستی با معیارهای مدرن و امروزین شده و از هرگونه عصبیت و تقلید کورکورانه از مفهوم های کلاسیک پرهیز نموده است.
استراتژی "اتحادیه دمکراتیک کردستان" از بدو تأسیس در برخورد با تحولات نوین منطقه ای و جهانی هم جهتی و هم آوایی شدن با آن بوده است که با حوزه نگرش وسیعی تحولات منطقه ای را به خوبی پیش بینی نموده و انتظار چنین تغییر و تحولاتی را در ساختار سیاسی منطقه و رویکردهای سیاسی در عرصه بین المللی را نیز داشته است.
آنچه در خاورمیانه شاهدیم رویدادهای انقلابی و تغییرات زیربنایی و بنیادین در سیستم های سیاسی و شیوه های حکومتی آن است و این شاخص از نگرشهای اعتقادی این سازمان بود که تغییرات اساسی در خاورمیانه در راه است و دیر یا زود این تغییرات به شیوه ای اصلاح طلبانه و با تفکرات معتدل، متدهای ایدئولوژیک و دیکتاتوریت سیستم هایسیاسی منطقه را در خواهد نوردید. و با توجه به خصوصیات قرن بیست و یکم و اهتمام ویژه به جوانگرایی و استفاده بهینه از امکانات و تکنولوژیهای اطلاعاتی و مسیر تحولات سیاسی در فضای سایبری به این واقعیت و امر مسلم صحه گذاشت که نگرش جوانگرایی در سیاستهای سازمانی و و برنامه کاری این سازمان نوین با واقعیتهای موجود در فضای کنونی جهانی تطابق داشته است زیرا همیشه اعتقاد و باور اش بر این بوده که بهترین مکانیسم برای ساختارشکنی در شیوه های کلاسیک مدیریت سیاسی و سازمانی چیزی نیست جز جوانگرایی و اهتمام به این قشر خاص که از پتانسیل لازم برای ایجاد تغییرات اساسی برخوردار است. و در فضای این عصر جدید نیز با توجه به  پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک و تبادل اطلاعاتی ماحصل این عصر و دستیابی سریع به اطلاعات و تبادل سریعتر آن و همچنین اشتراک گذاری نظریات مختلف و تلاش برای تنظیم و سازماندهی نیروهای موجود در این فضای اطلاعاتی و سایبری، توان عکس العمل نیروهای سرکوبگر را به شدت کاهش داده و جنبش های اجتماعی توانایی عمل بالایی را در سازماندهی نیروهای اجتماعی خود به دست آورده اند و در سطح گسترده ای به ساختارشکنی باورهای سیاسی حاکم پرداخته است و متد نرم و مسالمت جویانه خود را از فضای اطلاعاتی به فضای واقعی و حقیقی در سطح جامعه هدایت کرده است.
اما چرا و چگونه "اتحادیه دمکراتیک کردستان" توانسته است در فضای استبدادی و ایدئولوژیک منطقه به این واقعیات دست یافته و پیش از وقوع این حوادث خوشایند منطقه ای و جهانی به چنین نگرشی دست یابد، این درک نهفته در سیر تاریخی رویدادهای مهم جهانی و منطقه ای است که روند تکامل فکری و نگرش به عواقب رویدادها، نسلی را در کردستان ایران و ایران پدید آورد که جنبشی اصلاح طلبانه و میانه رو را در بطن جامعه به هیجان و تپش واداشت که برای دستبابی به آرمانهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و ملی و منطقه ای نیاز به تغییرات نگرشی در ساختارهای ایدئولوژیکی و تئوریهای سیاسی رایج در گذشته را الزامی پنداست و لزوماً باید راهی را در پیش گرفت که جدای از خلاء سیاسی موجود در جامعه، تفکرات حاکمیت سیاسی و تفکرات و جهانبینی های سیاسی سازمانها و احزاب موجود باشد. که این تفکرات در عمل و گفتمان همیشه دو جناح خودی و غیر خودی را ترسیم کرده است. و سعی در غالب سازی این فرهنگ سیاه و سفید نمایی در داخل جامعه داشته است. پس تفکر غالب در آن جایگاهی برای طبقات مختلف اجتماعی و همچنین جنسیتی و ملی قائل نبوده است و باورهای ایدئولوژیک را اولویت کاری قرار داده بودند اما این سازمان با توجه به تفکرات معتدلانه خود و هدفگذاری ملی در فعالیتهای استراتژیک سیاسیِ اصلاح تفکراتِ سیاسی و متد نرم در برخورد با سیستم های حاکم را سرلوحه کاری خود قرار داده و برای دستیابی به دمکراسی واقعی و تضمینی در آینده سیاسی، گذار از نظامهای ایدئولوژیکی (چه آیینی و سیاسی) را بعنوان راهکار راهبردی در راه حصول به این هدف انتخاب نموده است. چنین گذاری قلب تفکرات استبداد محور و دیکتاتور ساز را هدف گرفته و از سلطه بیشتر و سلطه یابی در آینده نیز جلوگیری می نماید و نیاز واقعی در راه فرآیند دمکراتیزاسیون جامعه خواهد بود و سیستم مدیریتی جامعه بوده و تمام ابعاد زندگی انسانی را در بر خواهد گرفت.
گرچه این تفکر واکنشهایی نامعقول را از جانب سیستم های تمامیت خواه بر انگیخته است و سیستمهای مذکور توانایی تحمل چنین تفکری را ندارند لذا به دشمنی با آن نیز می پردازند اما این نمایانگر درستی و گزینشِ حقیقی نگرشی است که تغییرات را در اصلاح امور جاری و تجدید نظر در نوع جهانبینی ها و سیستم های انتخابی حکومتی و حزبی می بیند و تنها سیستم هایی توانایی تطبیق با چنین نگرشی را دارند که خود زائیده تفکرات عصر جدید بوده و از هر گونه افکار قرن بیستمی بدور باشند. بایست گفت واقعیت امروزینِ جهان و بافت درهم تنیده شده اجتماعی در منطقه نیز گویای این واقعیت و حقیقت است که دیگر نمی توان جایگزین را در متدهای کلاسیک قرن بیستمی جستجو نمود.
واقعیت های امروزینِ جوامع خاورمیانه و مخصوصاً ایران و کردستان به خوبی نمایانگرِ این موضوع اساسی در پیشرفتهای فکری و فرهنگی دانش محور است که سطح خواسته ها و نوع آرمانهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ملی (جدای از خواسته های نسلهای پیشین) در سطح بالاتری از آنها نیز می باشد.
مکانیسم ها و ابزارِ چنین خواسته هایی از شیوه های مرسوم قرن بیستمی جدا بوده و تفاوت فاحشی نیز دارد. در گذشته بهره گیری از امکانات و ابزارهای سخت متدی برای تغییر و تحول به شمار می رفت اما در عصر حاضر و با فعلیت یافتن آن در یکسال گذشته نهضت نرم افزاری و متدنرم در دستیابی به خواسته ها از  اولویت و خصوصیت بارز این نسل نوین بوده است و این خود سندی است بر صحتِ روشِ فعالیت ِاتخاذی ”اتحادیه دمکراتیک کردستان“ که همیشه بر این باور بوده که برای دستیابی به آرمان های ملی و اهداف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تدوین سیاست های نوین با معیارهای امروزین را ملزوم می دارد. در این اثنا نیز روشهای معتدل و اصلاح طلبانه پذیرش اجتماعی بیشتر و کارایی سیاسی سطح بالایی را در تاثیرگذاری بر معادلات پیچیده موجود دارد زیرا آنچه در روش مبارزات اجتماعی و سیاسی کنونی مورد پذیرش عمومی  جامعه و محل اهتمام جامعه جهانی خواهد بود مبارزات مسالمت جویانه و خشونت پرهیز است.
این روش مبارزاتی دقیقاً عکس و متفاوت با خواسته های سیستم های غیردمکراتیک قرن بیستمی است زیرا این سیستم های سیاسی چه در قالب حکومت و چه در چارچوب احزاب اپوزیسیون ماحصل دورانی از قرن بیستم هستند که تفکر غالبِ سیاه و سفید پنداری و قطبیت پذیری در میل گرایی به جناح بندهای سیاسی بوده است که گاهاً و عملاً به استبداد پیشگی و تمامیت خواهی انجامیده است، مضاف بر آن حکومت های غیر دمکراتیک با پایه قرار دادن مبانی ایدئولوژیکی حکومتی و حزبی روش برخورد با مخالفین و جهت های مختلف سیاسی را در سرکوب و برخورد سخت و همچنین احزاب مخالف نیز روش مبارزاتی خود را بر متد برخورد سخت و استفاده از ابزارها و راهکارهای نظامی و خشونت بنا نهاده اند و در این میان پی بردن به این نکته اساسی مهم و حیاتی است که حکومت های منطقه ای و رانتهای جنگ، قدرت و ثروتِ موجود در آن هدایتگر جریانات موافق و مخالف به سوی انتخابِ متدِ سخت و برخورد خشونت بار بوده است. در این میان نیز گروه ها و جریانات مخالف به گونه ای دنباله رو سیاست های خشونت طلبانه ای بوده اند که میزان خسارات وارده به بافت اجتماعی و پیشرفت های اجباری حاصل از فعالیت جنبش های اجتماعی را در سطح بالایی نگه داشته است. لذا این زیان وارده برای سالیان متمادی جبران ناپذیر می نماید و این خود مضاف بر عدم سرمایه گذاری اقتصادی در بخش های مختلف صنعتی و تکنولوژی و حتی فرهنگی است.
”اتحادیه دمکراتیک کردستان“ با درک به این واقعیت ها و لزوم در پیش گیری سیاست های نوین در عرصه مبارزاتی و با احتساب کمترین خسارت و بیشترین دست آوردهای سیاسی و فرهنگی اینگونه سیاست ها را  مبنای عمل قرار داده است و سعی در روشن نمودن اذهان عمومی نسبت به نوع سیاست های اتخاذی طرفین نموده که طریق صحیح را برگزینند، لذا فعالیت های نرم و خیزش آرام و مداومِ مسالمت جویانه را ارجح و مقدم دانسته است.
با توجه به آنچه تاکنون بیان شد ”اتحادیه دمکراتیک کردستان“ سازمانی نوین بوده است که توانایی درک واقعیت های نهفته در واقعِ امرِ سیاست های منطقه ای و جهانی را به خوبی داشته و اکنون نیز که وارد هشتمین سال فعالیت خود شده است بسیاری از تحلیل ها و نگرشهای این سازمان در منطقه به وقوع پیوسته است. از آنجایی که به باور این سازمان، قرن بیست و یکم به اسم جوانان ورق خورده است و در اثبات آن باید گفت حوادث و تحولات چند سال گذشته در خاورمیانه و مخصوصاً دو  سال گذشته در کشورهای منطقه به خوبی بر این باور صحت گذاشت که جوانان در این جوامع پیش قراولان و پرچمداران تغییر و تحولات منطقه ای شده اند و با استفاده از مکانیسم های نوینِ ارتباطی و تبادلِ اطلاعاتی توانستند با سازماندهی در شبکه های مجازی و فضای سایبری تحولات بنیادین را در این جوامع پدید آوردند فصل نوینی را در تاریخ بشری و منطقه باز نمایند و تفکراتِ اصلاح طلبانه و معتدل را جایگزین افکار سلطه گرانه و تمامیت خواه نمایند، یعنی افکاری که همیشه برخورد سخت و خشن را در برابر هرگونه مخالفت با سیاستهایشان اتخاذ کرده بودند. اما این نسل جوان توانست با مبارزات مسالمت آمیز و خشونت پرهیز نبض جریان مبارزات را به کنترل خود درآورد و در کمال ناباوری دیکتاتورترین سیستمهای سیاسی را از بنیان برکند و گذار به سوی تمدن دمکراتیک را با روندی سریع طی نماید. این گذار در سایر نقاط همچنان ادامه دارد و به زودی به وقوع خواهد پیویستبۆچوونه‌کان
بۆچوون بنووسه‌

ناو:  

ئیمه‌یل:  

تێکستی کۆمێنته‌که‌ت  
ژماره 61
بڵاوکراوه‌یه‌کی سیاسی گشتییه، ئۆرگانی ڕاگه‌یاندنی یه‌کێتی دیموکراتی کوردستان ده‌ریده‌کات‌
01 02 03 04 05 06 07 08
مقالات فارسی
خروجیهای نظام آموزشی در ایران
آنالیز مسئله انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی
مافی کۆپی کردن پارێزراوه‌ بۆ سایتی یه‌کێتی دیموکراتی کوردستان 2009 ده‌سپێک l هه‌واڵ l بۆنه‌ و ڕێوڕه‌سم l کۆمیته‌کان l خه‌باتی ئاشتیخوازانه‌ l ئه‌رشیف l ڤیدیۆ l په‌یوه‌ندی